خانوم روانشناس

دیروز یه مشتری خانوم اومد تو مغازه و بعد خرید گفت من روانشناسم و بزار یه تست روانشناسی ازت بگیرم و گفت چند تا شخصیت تاریخی نام ببر.

منم تندی گفتم :

هیتلر ! پویتن ! ناپلئون ! تیمورلنگ ! کوروش و داریوش! استالین ! پینوشه ! شاهنشاه آریامهر! رضا شاه.َ

طفلی برق از کلش پرید و تندی رفت بیرون.

هنوز توفکر اینم که جوابش قرار بود چی بشه.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید