وقتی قراره بشه میشه نه زودتر

تجربه ی خوبی است وقتی میشه و اتفاق میفته. اینجوری استش که بعد بزرگ تر میشی یعنی پیش خودت فکر میکنی خبری شده ولی تا دیروز نبودی و امروز هستی و یه چیز دیگه هستی که دیروز نبودی و قرار بود امروز بشی که شدی.

بخاطر تمام تبریکا ممنون این حس تبریک شنیدن آدم و هوای میکنه.

ایشالله نوبت خودتون

نامزدی کردنمون هم اینجوری بود. مثل تموم چیزای دیگه اتفاق افتاد.

/ 0 نظر / 14 بازدید